10ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία


10th Trends in Classics
Thessaloniki International Conference on Greek Historiography

Polybius and his Legacy:
Tradition, Historical Representation, Reception

 

Conference description

Official program

Programme (printable version)

Conference Poster

Speakers

 

For further information, please contact:

Nikos Miltsios (nikos.miltsios@gmail.com)