Διδάσκοντες


ΓΣΓ 231 (Χρυσανθόπουλος, Ναούμ) - Εμβόλιμη εξέταση

Το μάθημα ΓΣΓ 231 (του εαρινού εξαμήνου 2016-17, εμβόλιμη εξεταστική, Διδ. Χρυσανθόπουλος, Ναούμ) θα εξεταστεί την Πέμπτη, 1/2/2018, στις 19:00, στο Αμφ. Α ν.κ.

ΑΕΦ 101 & ΑΕΦ 142 (Μ. Πλαστήρα) - Αναπληρώσεις

Θα γίνουν τα παρακάτω μαθήματα αναπλήρωσης:

 

ΑΕΦ 101 (Διδ. Μ. Πλαστήρα)

Πέμπτη 11/1/2018, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

 

ΑΕΦ 142 (Διδ. Μ. Πλαστήρα)

Τρίτη 9/1/12018, 8.30-11.00, αιθ. 13 πκ

Γ. Γιαννάκης - Μαθήματα και ώρες συνεργασίες

Τα μαθήματα του κ. Γ. Γιαννάκη και οι ώρες συνεργασίες του δεν θα γίνουν αυτή τη βδομάδα (8-12 Ιανουαρίου), λόγω ασθένειάς του.

 

ΑΕΦ 104 - Ε. Σιστάκου (εμβόλιμη εξεταστική)

Το μάθημα ΑΕΦ 104-Τραγωδία (Ευριπίδης Μήδεια) θα εξεταστεί προφορικά την Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 18.30 στο γραφείο 211. Η εξέταση αφορά μόνο όσους φοιτητές έχουν κάνει δήλωση για την εμβόλιμη εξεταστική.

Αικ. Τικτοπούλου - Eμβόλιμη εξεταστική

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 18 Ιανουαρίου στο γραφείο 424 από τις 18.30.

ΓΣΓ 288 (Β. Καραφουλίδου)

Το μάθημα της Δευτέρας 8/1 θα γίνει στην αίθουσα 13 π.κ.

ΓΣΓ 285 (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Οι προφορικές εξετάσεις του ΓΣΓ 285 θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν, εκτός από τα μυθιστορήματα που θα μελετήσουν, και την ημέρα που επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Μ. Χρυσανθόπουλος

ΑΕΦ 106 (Στ. Ματθαίος): Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΑΕΦ 106 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα γίνει την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13.30-16.00, στην αίθουσα 101 ν.κ.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν όσες/-οι ενδιαφερόμενες/-οι έχουν κάνει σχετική δήλωση.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος

Εξετάσεις ΓΛΩ 304 (Μ. Θεοδωροπούλου) - Εμβόλιμη

Οι εξετάσεις θα δοθούν την Πέμπτη 8/2/2018 στις 19:00 κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ΓΛΩ 301.

Παρακαλούνται όσοι/ες δώσουν το μάθημα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την εξέταση του ΓΛΩ 301 σχετικά με τις αίθουσες στις οποίες θα κατανεμηθούν τα ακροατήρια

ΑΕΦ 101 (Στ. Ματθαίος): Συμπληρωματικό μάθημα

Συμπληρωματικό μάθημα του ΑΕΦ 101 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/1/2018, ώρα 18.30-21.00 στο αμφιθέατρο Α.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος