Διδάσκοντες


ΓΛΩ 347 (Γ. Γιαννάκης) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 347 θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Παρασκευή 29 Ιουνίου, 10.00-12.00 στην αίθουσα 305 π.κ.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 25 Ιουνίου με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα στη διεύθυνση ggianak@lit.auth.gr

Δ.Τσιτσικλή - Εξεταστέα Ύλη (ΕΕ 2018)

 Δ.Τσιτσικλή

Εξεταστέα Ύλη (ΕΕ 2018)

ΛΦΙ 126

Κικ. Επιστολογραφία

 Ad  Att.  Βιβλ. I: IX, X, II, XX. 

                Βιβλ. II:  III

Ad  Fam. Βιβλ.V:  VII.

                 Βιβλ. XIV: II

 

ΛΦΙ 128

Ορατ. Ωδές

ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης)

Το μάθημα ΛΦΙ 164 (Διδ. Ε. Καρακάσης) της Πέμπτης 31/5 θα μεταφερθεί την Παρασκευή 1/6 και ώρα 16.00-18.30 στην αιθ. 201Α νκ

ΓΛΩ 301 (Αμβράζης) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματος ΓΛΩ 301 (διδ. Αμβράζης) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/6, 13.30-16.00 στις αίθουσες ΚΑ, ΑμφΑ, ΑμφΒ, 101, 106, 112, 1πκ, 7πκ.

ΑΕΦ 106 (Ε. Αλεξίου) Επαναληπτικό μάθημα

Την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, 8.30-11.00, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα για το ακροατήριο του κ. Αλεξίου.

ΓΛΩ 348 (Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 348 (Διδ. Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26/6, 19.00-21.30, στο αμφιθέατρο Α.

 

ΓΛΩ 301 (Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 301 (Διδ. Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6/6, 13.30-16.00 στις αίθουσες ΚΑ, Αμφ. Α. Αμφ. Β, 101, 112, 106, 1πκ, 7πκ

ΓΣΓ 228 (Β. Καραφουλίδου) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά στις 21/6, ώρα: 13:30, αίθουσα 101 νκ.

ΓΛΩ 302 (Μ. Καραλή) - Εξετάσεις

Το ακροατήριο της Μ. Καραλή στο ΓΛΩ 302 θα εξεταστεί προφορικά σε διάφορες ημερομηνίες τον Ιούνιο. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σπουδαστήριο Γλωσσολογίας, γρ. 309 π.κ.

ΝΕΦ 203 (Μ. Βασιλειάδη) - Εμβόλιμη εξεταστική

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική θα εξεταστούν προφορικά στις 5 Ιουνίου στις 11.30.