Διδάσκοντες


ΑΕΦ 157 (Θ. Κουρεμένος) - Aλλαγή αίθουσας

ΑΕΦ 157 (Aλλαγή αίθουσας)

28-2-2018

Από την Πέµπτη 1 Μαρτίου τα µαθήµατα θα γίνονται στο αµφιθέατρο Β του νέου κτηρίου της φιλοσοφικής σχολής.

Θεόκριτος Κουρεµένος

Ώρες συνεργασίας (Μ. Βασιλειάδη)

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου δεν θα γίνουν οι ώρες συνεργασίας λόγω ασθενείας. 

ΓΣΓ 290, ΓΣΓ 231 και ώρες συνεργασίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Τα μαθήματα του Μ. Χρυσανθόπουλου ΓΣΓ 290 στις 28 Φεβρουαρίου και ΓΣΓ 231 την 1η Μαρτίου και οι ώρες συνεργασίας του τις μέρες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ώρες συνεργασίας (Μ. Θεοδωροπούλου)

Η κ. Θεοδωροπούλου δεν θα βρίσκεται στο γραφείο της σήμερα (28/2/18) στις ώρες συνεργασίας λόγω ασθενείας

ΑΕΦ 513 (Π. Κυριάκου)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 1/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, που έχει αναρτηθεί στο elearning. Επίσης να έχουν μαζί τους το κείμενο του Θεσμοφοριαζουσών (από την έκδοση της Οξφόρδης του N. Wilson) και να έχουν διαβάσει τους στίχους 1-212.

ΛΦΙ 128 (Θ. Παπαγγελής)

Το μἀθημα ΛΦΙ 128 (ακροατήριο ΜΕ-Ω, Διδ. Θ. Παπαγγελής) της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης)

Τα μαθήματα του ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) θα ξεκινήσουν 1 Μαρτίου, 8.30-11.00, αίθουσα 13 π.κ.

ΓΣΓ 289 (Δ. Καργιώτης)

Το μάθημα ΓΣΓ 289 (Δ. Καργιώτης) θα αρχίσει την 1/3/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΕΦ 144 (Παπαδοπούλου/Οικονομάκη)

Εμβόλιμο μάθημα: Πέμπτη 1/3, 13:30-16:00, 201Ανκ.

ΑΕΦ 144 & ΑΕΦ 154 (Ν. Μήλτσιος)

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΑΕΦ 144 και ΑΕΦ 154 (διδ. Ν. Μήλτσιος) παρακαλούνται να έχουν μαζί τους στις επόμενες παραδόσεις το υλικό που έχει αναρτηθεί στο e-learning (η πρόσβαση είναι ελεύθερη).