Διδάσκοντες


Δ.Τσιτσικλή - Εξεταστέα Ύλη (ΕΕ 2018)

 Δ.Τσιτσικλή

Εξεταστέα Ύλη (ΕΕ 2018)

ΛΦΙ 126

Κικ. Επιστολογραφία

 Ad  Att.  Βιβλ. I: IX, X, II, XX. 

                Βιβλ. II:  III

Ad  Fam. Βιβλ.V:  VII.

                 Βιβλ. XIV: II

 

ΛΦΙ 128

Ορατ. Ωδές

ΑΕΦ 106 (Ε. Αλεξίου) Επαναληπτικό μάθημα

Την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, 8.30-11.00, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα για το ακροατήριο του κ. Αλεξίου.

ΓΛΩ 348 (Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 348 (Διδ. Ρεβυθιάδου/Παπαδοπούλου) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26/6, 19.00-21.30, στο αμφιθέατρο Α.

 

ΓΣΓ 228 (Β. Καραφουλίδου) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά στις 21/6, ώρα: 13:30, αίθουσα 101 νκ.

ΓΛΩ 302 (Μ. Καραλή) - Εξετάσεις

Το ακροατήριο της Μ. Καραλή στο ΓΛΩ 302 θα εξεταστεί προφορικά σε διάφορες ημερομηνίες τον Ιούνιο. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σπουδαστήριο Γλωσσολογίας, γρ. 309 π.κ.

ΑΕΦ 101 (Ε. Σιστάκου) - Εμβόλιμη εξεταστική

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους στην εμβόλιμη εξεταστική, παρακαλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 21/6 και ώρα 18.15 στο γραφείο 211 για να εξεταστούν προφορικά.

 

ΛΦΙ 125 (Β. Φυντίκογλου) - Εμβόλιμη εξεταστική

Όσοι έχουν δηλωθεί στην εμβόλιμη εξέταση του ΛΦΙ 125 (Διδ. Β. Φυντίκογλου) παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον διδάσκοντα (vasfynt@lit.auth.gr).

ΓΛΩ 301-ακροατήριο Θεοδωροπούλου (εμβόλιμη εξεταστική) - Αλλαγή αίθουσας

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου, ώρα 16:15 στην αίθουσα 106 νκ.

ΜΕΦ 221 (Χρ. Σιμελίδης) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΜΕΦ 221 (διδάσκων: Χρ. Σιμελίδης) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/06/2018, στην αίθουσα 108, 8.00-10.30 πμ.

Εξετάσεις ΝΕΦ 240 (Εξετάστριες: Σταυρακοπούλου, Ιατρού)

Οι πτυχιακές εξετάσεις (ΝΕΦ 240. Εξετάστριες: Σταυρακοπούλου, Ιατρού) θα γίνουν στις 26 και 27 Ιουνίου, στην αίθουσα σεμιναρίων του 208.