Διδάσκοντες


Ώρες συνεργασίας (Σ. Σταυρακοπούλου)

Ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική περίοδο: Τρίτη, 10-12

ΓΛΩ 373 (Δ. Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 373 θα γίνει στις 8 φεβρουαρίου 2018, 19.00-21.30 στο αμφιθέατρο Α.

Εξέταση ΑΕΦ 158 (Θ. Κουρεµένος)-Αλλαγή ώρας

15-1-2017

Εξέταση ΑΕΦ 158 (Θ. Κουρεµένος)-Αλλαγή ώρας

H εξέταση θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, όπως έχει προγραµµατιστεί, αλλά στις 16.15-18.45, µαζί µε την εξέταση του ΑΕΦ 105, στην αίθουσα 101 ν.κ.

Θεόκριτος Κουρεµένος

ΑΕΦ 104 (Α. Λάμαρη) - Εμβόλιμη εξέταση

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ 104 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΤΗΣ Κ.  ΛΑΜΑΡΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/1, ΣΤΙΣ 16.15 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α.

ΛΦΙ 128 (Ε. Καρακάσης) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξεταστική στο μάθημα ΛΦΙ 128 θα γίνει προφορικά την Πέμπτη 18.1.2018 στις 9.00 π.μ. στο γραφείο 214 ν.κ.

ΛΦΙ 126 (Εμβόλιμη Εξεταστική – Χρ. Τσίτσιου)

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 8/2/2018, ημέρα Πέμπτη, στις 10.00 π.μ., στο γραφείο της διδάσκουσας (204 νκ).

ΑΕΦ 106 (Ε. Αλεξίου) Εμβόλιμη εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στο γραφείο 213 ν.κ., την Παρασκευή (2/2), στις 8.30. Όσοι θα συμμετάσχουν στην εξέταση παρακαλώ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος μέχρι τις 28/1.

ΓΛΩ 396 (Α. Ρεβυθιάδου) - Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 396 θα γίνει προφορικά στις 08.02.2018, ώρα: 15.00, στο γραφείο της διδάσκουσας (303, π.κ).

Η διδάσκουσα

ΝΕΦ 205 (Λάμπρος Βαρελάς) - Εμβόλιμη εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, στο γραφείο του διδάσκοντος (208/4 ν.κ.), την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:30 κ.ε.

ΝΕΦ 205 (Μ. Ιατρού) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος  ΝΕΦ 205 (Διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνει στις 18.1.18, ώρα 10.45-13.15, στην αίθουσα στην 101 νκ.