ΚΩΜΩΔΙΑ


Κωδικός: 
AEΦ 513
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αριστοφάνης: Θέατρο και Μεταθέατρο

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ.