ΕΠΟΣ


Κωδικός: 
ΛΦΙ 169
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Lucretius, De Rerum Natura

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ.