ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
AEΦ 144
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Ιστοριογραφία, Ηρόδοτος
Θ. Παπαδοπούλου, A. Οικονομάκη

2. Ιστοριογραφία, Πολύβιος
N. Μήλτσιος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μήλτσιος Νικόλαος 2310 997164 210 ν.κ.
ΕΔΙΠ Οικονομάκη Ανδρονίκη 2310997096 214 ν.κ.
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ.