ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
AEΦ 144
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ιστοριογραφία, Ηρόδοτος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ. Πέμπτη 18/1, 12.30-13.30 Τρίτη 23/1, 15.00-16.00 Πέμπτη 1/2, 12.00-13.00