ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
AEΦ 144
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ιστοριογραφία: Πολύβιος
N. Μήλτσιος

Η ρητορική τον 5ο αιώνα π.Χ.
Μ. Νούσια

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μήλτσιος Νικόλαος 2310 997164 210 ν.κ. Δευτέρα 3-4, Τρίτη 3-4
Επίκ... Νούσια Μαρία 2310 997845 203 ν.κ. Τέταρτη 6.30-7.30, Πέμπτη 6.30-7.30