Παπαναστασίου Γεώργιος


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997257
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 12.00-13.30, Τετάρτη 11.00-12.00, Πέμπτη 11.00-13.00

Βιογραφικό Σημείωμα