ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ Ι (αρχές-1914)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 255
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αισθητισμός

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Αραμπατζίδου Λένα 2310 997860 208/13 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας