ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 157
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Πλάτων, Πολιτεία Β´και Γ´

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ.