ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
AEΦ 142
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Επίγραμμα
Μ. Πλαστήρα

2. Χορικές Παραστάσεις στην Αρχαία Ελλάδα
Μ. Νούσια

3. Θεόκριτος
Π. Κυριάκου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ. Πέμπτη 5.30-6.30 και με συνεννόηση
Επίκ... Νούσια Μαρία 2310 997845 203 ν.κ. Τέταρτη 6.30-7.30, Πέμπτη 6.30-7.30
Επίκ... Πλαστήρα-Bαλκάνου Mαρία 2310 997086 213 ν.κ. Δευτέρα 11-12, Τετάρτη 10-11