Λιανέρη Αλεξάνδρα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997026
Γραφείο: 
209 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Εκπαιδευτική άδεια

Η Αλεξάνδρα Λιανέρη σπούδασε φιλολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1991) και θεωρία της μετάφρασης στο πανεπιστήμιο του Warwick (MA 1995), όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή (PhD 2001). Έχει εργαστεί ως Junior Research Fellow στο Ινστιτούτο Ελληνικών και Ρωμαϊκών σπουδών του πανεπιστημίου του Bristol (2001-2003) και ως Moses Finley Fellow στο Darwin College και στο τμήμα κλασικών σπουδών του πανεπιστημίου του Cambridge (2003-2007). Έχει διδάξει μαθήματα με αντικείμενο τη μετάφραση και πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας, την αρχαία ελληνική ιστοριογραφία, τη θεωρία ιστοριογραφίας και την αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη στα πανεπιστήμια του Warwick, του Bristol και του Cambridge, και στο πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν η θεωρία και ιστορία της μετάφρασης και πρόσληψης των κλασικών κειμένων, η ιστοριογραφία και η φιλοσοφία της ιστορίας, οι σχέσεις αρχαίας και νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης, και η κριτική θεωρία. Έχει γράψει το βιβλίο Towards a New Athens? Translating Demokratia in Nineteenth-Century English Thought (Oxford UP, υπό δημοσίευση) και μια σειρά άρθρων σχετικά με τη μετάφραση και πρόσληψη της αρχαιότητας, την ιστορία της πολιτικής σκέψης και την ιστοριογραφία. Έχει επιμεληθεί τον τόμο The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts (Cambridge UP, 2011), και συνεπιμεληθεί με την Vanda Zajko τον τόμοTranslation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture  (Oxford UP, 2008) και με τον Giuseppe Cambiano τον τόμο Critical History of Ancient Philosophy (Edinburgh UP, υπό δημοσίευση).

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

PhD, Translation Studies, University of Warwick, 2001

MA, Translation Studies, University of Warwick, 1995

Πτυχίο Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, 1991

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2010-                                 Επίκουρη καθηγήτρια, τμ. Φιλολογίας, ΑΠΘ

2007-2010                        Διδάσκουσα με βάση το ΠΔ 407/80, AΠΘ/ΕΚΠΑ

2003-2007                  Moses Finley Fellow, Darwin College, Classics Faculty, University of Cambridge

2001- 2003                 Junior Research Fellow, Institute of Hellenic and Roman Studies, Dept. of Classics and Ancient History, University of Bristol.

1997-2000                 Graduate Teaching Fellow. Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, University of Warwick

1992-1994                 Ερευνητική υπότροφος, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Αθήνα

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Bιβλία

1. Towards a New Athens? Translating Dêmokratia in Nineteenth-Century English Thought (Oxford University Press, υπό δημοσίευση 2011). 

Επιμέλειες συλλογικών τόμων

1. Critical History of Ancient Philosophy, συνεπιμέλεια με τον Giuseppe Cambiano, Edinburgh University Press, σε εξέλιξη

2. Ancient History and Western Historical Thought. The Construction of Classical Time(s) (επιμ.) (Cambridge University Press, 2011)

3. Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture (συνεπιμέλεια με την Vanda Zajko) (Oxford University Press, 2008). 

΄Αρθρα

1. «Twentieth-Century Translations of Greek and Roman Prose», The Oxford History of Literary Translation in English, Vol. 5: 1900-2000. Επιμ. M. Cronin και L. Venuti, Oxford University Press, υπό δημοσίευση 2012.

2. «Unfounding Classical Times: The Idea and Ideal of Ancient History in Western Historical Thought», in The Western Time of Ancient History: Historiographical Encounters with the Greek and Roman Pasts

3. «Ancient Democracy as a Field of Critique», Historein, 2010

4. «Translation Studies», The Oxford Handbook of Hellenic Studies. Επιμ. G. Boys-Stones, B. Graziosi και P. Vasunia, Oxford University Press, 2009.

5. «Still Being Read after so Many Years: Rethinking the Classic through Translation» (με την Vanda Zajko) Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture (συνεπιμέλεια με την Vanda Zajko) (Oxford University Press, 2008)

6. «The Persian Wars as the ‘Origin’ of Historiography: Ancient and Modern Orientalism in George Grote’s History of Greece», Cultural Responses to the Persian Wars: From Antiquity to the Third Millennium. Επιμ. E. Bridges, E. Hall και P. J. Rhodes. Oxford University Press, 2007, 331-354.

 7. «Effacing Socratic Irony: Philosophy and Technē in John Stuart Mill’s Translation of the Protagoras», Socrates in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Επιμ. M. Trapp. Ashgate, 2007, 165-184.

8. «The Homeric Moment? Translation, Historicity and the Meaning of the Classics», Classics and the Uses of Reception. Επιμ. C. Martindale και R. Thomas. Blackwell, 2006, 141-152.

9. «Translation and the Language(s) of Historiography: Understanding Ancient Greek and Chinese Ideas of History», Translating Others. Επιμ. Theo Hermans, St. Jerome Press, 2006, 67-86.

10. «Nineteenth-Century Translations of Greek and Roman Philosophy», The Oxford History of Literary Translation in English, Vol. 4: 1710-1900. Επιμ. Peter France και Kenneth Haynes, Oxford University Press, 2006, 473-480.

11. «Translation and the Ideology of Culture. Re-appraising Schleiermacher’s Translation Theory», Current Writing. Special Issue on Translation Diversity and Power. Επιμ. I. Dimitriu. 14:2, 2002, 2-18.

12. «Translation and the Establishment of Liberal Democracy in Nineteenth-Century England: Constructing the Political as an Interpretive Act», Translation and Power, Επιμ. E. Gentzler και M. Tymoczko. University of Mass. Press, 2002, 1-30.

13. «Translation and the Shaping of Modern Democracy: Conceptions of Liberty and Authority in Nineteenth-Century English Translations of Plato’s Protagoras», Translation in Context. Επιμ. Y. Gambier, N.G.S. Salvador και A. Chesterman. John Benjamins, 2000, 163-76.

Βιβλιοκρισίες

1. Liddel, P. Civic Obligation and Individual Liberty in Athens, στο Journal of Hellenic Studies, 2009.

2. Cronin, M. Translation and Identity, στο Target. International Journal of Translation Studies, 2009: 20.2, 396-99.

3. Potter, J. Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome, στο Classical Review, 2007, 57: 554-556.

4. Rood, T. The Sea! The Sea! The Shout of the Ten Thousand in the Modern Imagination, στο Translation and Literature, 2006: 15.1, 104-108.

5. Brown, K. S. and Y. Hamilakis (eds) The Usable Past. Greek Metahistories, στο Journal of Hellenic Studies, 2005: 125, 197-198.

6. Sidiropoulou, M. Linguistic Identities through Translation, στο Target. International Journal of Translation Studies, 2005, 17:2, 386-390.

7. Winterer, Caroline. The Culture of Classicism. Ancient Greece and Rome in American Intellectual Life 1780-1920, στο Classical Review 2003, 53(2): 478-479.

8. Goutsos, D. (επιμ. και μτφ.). Translation Discourse. A Contemporary Translation Theory Reader, στο Target. International Journal of Translation Studies  2003, 15 (1): 187-89.

9. Boase-Beier, J. and M. Holman (eds) The Practices of Literary Translation. Constraints and Creativity, στο Target. International Journal of Translation Studies 2001, 13(2): 393-396.

10. Sidiropoulou, M. Parameters in Translation. English vs. Greek, στο Target. International Journal of Translation Studies 2001, 13(2): 399-341.

11. Bush, P. and Κ. Malmkjaer (eds) Rimbaud»s Rainbow. Literary Translation in Higher Education, στο Target. International Journal of Translation Studies 2000, 12(2): 391-393.

12. Robinson, D. Translation and Empire. Post-colonial Theories Explained, στο Target. International Journal of Translation Studies 1999, 11(2): 391-394.