ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 861
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κοινωνιογλωσσολογία και αρχαίος κόσμος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ.