ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 814
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ρητή επιτελεστικότητα και συμβατική υπονόηση

Το σεμινάριο αναφέρεται σε δύο φαινόμενα που η μελέτη τους τοποθετείται στο σημείο επαφής της σημασιολογίας με την πραγματολογία: τη ρητή επιτελεστικότητα και τη συμβατική υπονόηση. Εξετάζονται κριτικά παλαιότερες και νεότερες προσεγγίσεις των φαινομένων αυτών και διερευνώνται οι συνέπειες της ανάλυσής τους στον χειρισμό γενικότερων ζητημάτων επαναπροσδιορισμού των σχέσεων σημασιολογίας και πραγματολογίας που έχουν προκύψει στο πλαίσιο σύγχρονων θεωριών προτασιακού περιεχομένου. 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ.