ΡΕΥΜΑΤΑ/ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 645
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Διαφωτισμός

Διαφωτισμός: δημιουργία νέου πολιτισμικού κανόνα και αναδιάταξη των λογοτεχνικών γενών, μειζόνων και ελασσόνων.  Η θέση της λογοτεχνίας στην εποχή των Φώτων – διαμόρφωσή της σύμφωνα με την ορθολογική αντίληψη περί τεχνών και επιστημών που ασπάζεται ο Διαφωτισμός. Λογοτεχνία και Ιστορία: νέοι παράγοντες για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής συλλογικής συνείδησης. Συσχετισμός του ελληνικού με τον δυτικοευρωπαϊκό Διαφωτισμό.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσιριμώκου Ελισάβετ 2310 997115 212 ν.κ. Τρίτη 16.00-18.00