ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 619
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Όψεις της αρχαιότητας στη λογοτεχνία

Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνηθεί η θεματική των ερειπίων, έτσι όπως εκφράστηκε από τα τέλη του Διαφωτισμού έως και τις αρχές του εικοστού αιώνα. Με βάση τη λογοτεχνική διαχείριση του μύθου της Πομπηίας, θα συγκριθούν κείμενα του ρομαντισμού και του μεταρομαντισμού που αξιοποιούν τη ρομαντική αγωνία για τον χρόνο προβάλλοντας φαντασιωτικά και επίμονα το μοτίβο της καταστροφής. Στον αντίποδα της αφήγησης της καταστροφής και του τέλους, θα παραβληθεί ο μύθος της Ακρόπολης, ως παράδειγμα εθνικής αντοχής και ιστορικής αξίας, παράδειγμα που γονιμοποιεί κυρίως εθνοκεντρικά οράματα αλλά συχνά συνδέεται με την έννοια της παρακμής. Συγκρίνοντας τα δύο μοτίβα με βάση κεφαλαιώδη κείμενα της ευρωπαϊκής γραμματείας και αντίστοιχα ελληνικά (Παλαμάς, Σεφέρης, Καραγάτσης), θα φωτιστεί σε μια σύγχρονη προοπτική η αγωνία της αναπαράστασης του παρελθόντος.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Βασιλειάδη Μάρθα 2310 997092 208/14 ν.κ. Πέμπτη 7/6, 9.00-11.00, Τρίτη 12/6, 11.00-13.00