ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 367
Πιστωτικές μονάδες: 
7 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τζιτζιλής Χρήστος 2310 997164 304 π.κ. Δευτέρα 16.30-18.00, Τρίτη 9.00-11.00

Γλώσσες