ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 345
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Σύντομη εισαγωγή σε τρία βασικά αντικείμενα της γλωσσολογικής πραγματολογίας: τη μελέτη της δεικτικής αναφοράς, τη μελέτη των γλωσσικών πράξεων, και τη μελέτη των συνομιλιακών υπονοήσεων. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι τύποι θεωρητικής προσέγγισης του καθενός από τα τρία αυτά φαινόμενα, και τα κύρια ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του κάθε τύπου. Εξετάζονται επίσης ορισμένα θέματα που αφορούν τις σχέσεις πραγματολογίας-σημασιολογίας και πραγματολογίας-σύνταξης, και ορισμένες πραγματολογικές πλευρές της γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής εξέλιξης.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ.