Υποτροφία κληροδοτήματος Τσαγγάδα - Τομέας ΜΝΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. που ενδιαφέρονται για την υποτροφία του κληροδοτήματος Τσαγγάδα μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τομέα έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.