ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ι (αρχές-1669)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 241
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Βιτσέντζος Κορνάρος

A. Μαρκομιχελάκη

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η σε βάθος γνωριμία με δύο μείζονα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που το ένα (Ερωτόκριτος) με σιγουριά και το δεύτερο (Θυσία του Αβραάμ) με επιφυλάξεις αποδίδονται στον κρητικό ποιητή Βιτσέντζο Κορνάρο. Προηγείται μια γενικότερη εισαγωγή στην Κρητική Λογοτεχνία, και εξετάζονται επίσης (πριν από τον σχολιασμό εκτενών αποσπασμάτων των έργων) ζητήματα όπως το είδος στο οποίο ανήκει κάθε κείμενο, η ποιητική του, η μετρική και η ρητορική του, η προσωπικότητα του ποιητή και τα πρότυπα που χρησιμοποίησε. Στις τελευταίες παραδόσεις θα εξεταστεί η απήχηση των έργων στη μεταγενέστερη λογοτεχνία, στη δημοτική ποίηση, και στις τέχνες (μουσική, εικαστικές τέχνες).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μαρκομιχελάκη Αναστασία 2310 997522 202 ν.κ. Kατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης