ΜΕΦ 222 (Χρ. Σιμελίδης) - Εξεταστική Σεπτεμβρίου


Η εξέταση του ΜΕΦ 222 (ακροατήριο κ. Σιμελίδη) θα γίνει προφορικά την Τετάρτη 5.9.2018, στο γραφείο 208/12 ν.κ., μεταξύ των ωρών 10.00-19.00. Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να το δηλώσουν ηλεκτρονικά (csimelid@lit.auth.gr) μέχρι 31.8.2018. Λίστα µε τα ονόµατα των φοιτητών και την ώρα εξέτασής τους θα αναρτηθεί στο e-learning.