ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


Λόγω καθυστερήσεως εκδόσεως των ΦΕΚ των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας (όπως και όλων των λοιπών Τμημάτων του Πανεπιστημίου εξ αιτίας του απαιτούμενου ελέγχου) προς έγκαιρη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών των προγραμμάτων αυτών ορίστηκαν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για να παράσχουν σχετικές πληροφορίες:

Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

1. του Τομέα Κλασικών Σπουδών: κ. Β. Φυντίκογλου

2. του Τομέα Γλωσσολογίας: κ. Γ. Παπαναστασίου

3. του Τομέα ΜΝΕΣ

α) Βυζαντινή Φιλολογία: κ. Ι. Βάσσης

β) ΝΕΦ: κ. Αικατερίνη Τικτοπούλου

γ) ΓΣΓ: κ. Μ. Χρυσανθόπουλος

Οι ενδιαφερόμενοι για τα τρία μεταπτυχιακά του Τομέα ΜΝΕΣ πρέπει να γνωρίζουν ότι η σχετική ύλη που ισχύει είναι αυτή του προηγούμενου έτους, οπότε, προς ενημέρωσή τους, μπορούν να ανατρέξουν στα όσα αναγράφονται στην περυσινή προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην κ. Ν. Θεοδοσιάδου (τηλ. 2310 995260) ή να επικοινωνούν με τον κ. Β. Φυντίκογλου (vasfynt@lit.auth.gr).

Τονίζεται τέλος ότι όσες και όσοι έχουν επικοινωνήσει ήδη με τη Γραμματεία του Τμήματος για πληροφορίες σχετικά με την ύλη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τομέα Κλασικών Σπουδών να επικοινωνήσουν εκ νέου είτε με την κ. Θεοδοσιάδου είτε με τον κ. Φυντίκογλου.

Από το Τμήμα Φιλολογίας