Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Φιλολογίας


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

[από 2 Ιουλίου 2018 – 31 Αυγούστου 2018]

 

Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας και Σπουδαστήριο Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών:
Δευτέρα 2 Ιουλίου έως Παρασκευή 20 Ιουλίου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.
Δευτέρα 23 Ιουλίου έως Παρασκευή 17 Αυγούστου: κλειστά
Δευτέρα 20 Αυγούστου έως Παρασκευή 31 Αυγούστου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.


Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας:
Δευτέρα 2 Ιουλίου έως Παρασκευή 13 Ιουλίου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.
Δευτέρα 16 Ιουλίου έως Παρασκευή 24 Αυγούστου: κλειστά
Δευτέρα 27 Αυγούστου έως Παρασκευή 31 Αυγούστου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.