ΓΛΩ 388 (εμβόλιμη εξεταστική) - Αλλαγή αίθουσας


Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου, ώρα 16:15 στην αίθουσα 106 νκ.