Συνέδριο Τουρκικής Λογοτεχνίας, 18-19 Μαΐου 2018


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Τουρκικής Λογοτεχνίας η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κύπρου διοργανώνουν συνέδριο Τουρκικής Λογοτεχνίας, την Παρασκευή και το Σάββατο, 18-19 Μαΐου στην Κομοτηνή.

Συνημμένα θα βρείτε την αφίσα, την πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Επιπλέον πληροφορίες: http://confbscctmescyp.weebly.com/