Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας


Την Πέμπτη 19/4 και την Παρασκευή 20/4 το Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας (309 πκ) θα παραμείνει κλειστό λόγω των εργασίων της 39ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας.