Σεμινάριο ΠΛΙΙ για τους φοιτητές του Β' εξαμήνου


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Έναρξη : Δευτέρα 23 Απριλίου

Tο επιμορφωτικό σεμινάριο Πληροφορικής για Φιλολόγους (ΠΛ ΙΙ) συνιστά διδακτική ενότητα με το μάθημα ΓΛΩ 304 και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή στο  σεμινάριο πιστοποιείται με την καταχώρηση της επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των  φοιτητών/-τριών στο μάθημα ΓΛΩ 304 και την καταχώριση της βαθμολογίας αυτού του μαθήματος στη μερίδα τους.

Το σεμινάριο ΠΛ ΙΙ θα προσφερθεί σε  πέντε τμήματα:

     Από 23 Απριλίου έως 18 Μαΐου

Οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο τμήμα που τους βολεύει. Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στην Βιβλιοθήκη του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (208 νέου κτιρίου).

 

Το πρόγραμμα κάθε τμήματος έχει ως εξής:

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9-10

Α’ τμήμα

Β΄ τμήμα

Γ΄ τμήμα

Δ’ τμήμα

 

10-11

Α’ τμήμα

Β΄ τμήμα

Γ΄ τμήμα

Δ’ τμήμα

 

11:30-12:30

 

 

 

Ε΄ τμήμα

 

12:30-1:30

 

 

 

Ε’ τμήμα