ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-18


Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 16.4.2018 έως 23.4.2018.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει τη Δευτέρα 16 Απριλίου (στις 09:00 το πρωί).

Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση ΌΛΩΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) κατά τις ώρες 12:00 με  13:30 όπως αυτά ορίζονται στο συννημένο αρχείο.

Οι επιτυχόντες θα πρέπουν να έχουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.