ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 388
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Μ. Θεοδωροπούλου

Το μάθημα εισάγει σε βασικές περιοχές της ψυχογλωσσολογικής έρευνας και στον προβληματισμό που αναπτύσσεται σε αυτές. Μετά από μια περιήγηση στην ιστορία του κλάδου και τα ζητήματα τα οποία τίθενται σε αυτόν σε σχέση με τις γλωσσολογικές θεωρίες καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, συζητούνται ειδικότερα: τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας σε σχέση με τις απόπειρες διδασκαλίας σε πρωτεύοντα· η σχέση εγκεφάλου και γλώσσας και οι αφασίες· η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της νόησης και της σχέσης της με τη γλώσσα σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές διαταραχές· γλώσσα και σκέψη· η παραγωγή ομιλίας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ.