ΝΕΦ 202 (Αικ. Τικτοπούλου)


Το μάθημα της Παρασκευής 23 Μαρτίου δεν θα γίνει λόγω ασθένειας.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει τη Δευτέρα 26/3, 13.30, αμφ. Β