Ενημερωτικό δελτίο Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής Συνεργασίας Μαρτίου 2018


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ από το Τμήμα Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας η παρακάτω ανακοίνωση.

---

Το Τμήμα Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το ενημερωτικό δελτίο του, το οποίο βρίσκεται συνημμένο σε μορφή PDF, στα ελληνικά και τα γαλλικά. 

Περιεχόμενα:

1.    Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Ταμείου για την κινητικότητα της ελληνικής νεολαίας. Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων 2018
2.    Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN), στο πλαίσιο του Ταμείου για την κινητικότητα της ελληνικής νεολαίας. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018
3.     Υποτροφίες «Make Our Planet Great Again», Προκήρυξη 4 προγραμμάτων υποτροφιών
4.     Οι διδακτορικές σπουδές,  Κύκλος | Τα rendez-vous Campus France, 29/03/2018, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
5.     Ανώτατη Εθνική Σχολή Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Bordeaux (ENSCBP), Βραβείο Joussot-Dubien 2018. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (συνημμένη)
6.   Institut d’études avancées του Παρισιού. 2 προκηρύξεις υποτροφιών για ερευνητές για το έτος 2019-2020
7.     Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-Saclay 2018/2019
8.      École Polytechnique, Διαγωνισμός εισαγωγής 2018 – για αλλοδαπούς φοιτητές
9.      EuroScience Open Forum

 
 Le Service de Coopération Universitaire et Scientifique de l’Ambassade de France a le plaisir de vous transmettre sa lettre d’information PDF, ci-jointe, en français et en grec.

 Sommaire:

1.     Programme de bourses d'excellence du gouvernement français pour des Masters en France, dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque. Appel à candidatures 2018

2.      Programme de bourses pour jeunes chercheurs : "Séjours scientifiques de haut niveau" (SSHN), dans le cadre du Fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque. Appel à candidatures 2018

3.      Bourses"Make Our Planet Great Again". Lancement de 4 programmes de bourses

4.      Cycle Les rendez-vous Campus France: les études de doctorat, 29/03/2018, 17h 00, Institut français de Grèce

5.      École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de l'ENSCPB (Bordeaux) Prix Joussot Dubien 2018, Appel à candidatures (ci-joint)

6.      Institut d'études avancées de Paris. 2 appels pour des résidences en 2019-2020.

7.      Programme de bourses internationales de master Paris-Saclay 2018/2019

8.      École Polytechnique (Paris) - Concours d’admission 2018 – pour étudiants de l’étranger

9.    EuroScience Open Forum