ΓΣΓ 286 (Β. Καραφουλίδου) - αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΓΣΓ 286 θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13 πκ ίδια μέρα και ώρα.