Τεμπρίδου Γιώτα


Ώρες Συνεργασίας: 
Κατόπιν συνεννόησης
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΓΣΓ 292 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ 6 ECTS