ΓΣΓ 292 (Γ. Τεμπρίδου) - αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 111 νκ ίδια μέρα και ώρα.