Μεταπτυχιακό ΓΛΩ 814 (Σ. Τσοχατζίδης)


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΓΛΩ 814 παρακαλούνται να το δηλώσουν στον διδάσκοντα (savasts@lit.auth.gr) πριν από τη συνάντηση της Πέμπτης 8.3.2018.