ΝΕΦ 205 & ΝΕΦ 252 (Μ. Ιατρού) - Έναρξη μαθημάτων


Τα μαθήματα της κ. Ιατρού (ΝΕΦ 205, Τετάρτη 18.30-21.00 και ΝΕΦ 252, Τρίτη 16.00-18.30) θα ξεκινήσουν από Τετάρτη 21/2/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.