ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 159
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κωμωδία Αριστοφάνη: Βάτραχοι, Όρνιθες

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.