ΝΕΦ 205 (Λάμπρος Βαρελάς) - Εμβόλιμη εξεταστική


Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, στο γραφείο του διδάσκοντος (208/4 ν.κ.), την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:30 κ.ε.