ΝΕΦ 205 (Μ. Ιατρού) - Εμβόλιμη εξέταση


Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος  ΝΕΦ 205 (Διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνει στις 18.1.18, ώρα 10.45-13.15, στην αίθουσα στην 101 νκ.