Εξετάσεις ΓΛΩ 304 (Μ. Θεοδωροπούλου) - Εμβόλιμη


Οι εξετάσεις θα δοθούν την Πέμπτη 8/2/2018 στις 19:00 κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ΓΛΩ 301.

Παρακαλούνται όσοι/ες δώσουν το μάθημα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την εξέταση του ΓΛΩ 301 σχετικά με τις αίθουσες στις οποίες θα κατανεμηθούν τα ακροατήρια