Διεθνές Συνέδριο “The Politics of Space and the Humanities”


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ το δελτίο τύπου για το Διεθνές Συνέδριο “The Politics of Space and the Humanities” (15-17 Δεκεμβρίου 2017).