Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας


ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γνωστοποιείται ότι η Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας αποφάσισε κατάληψη των χώρων του Τμήματος (αίθουσες διδασκαλίας, Σπουδαστήρια) την Πέμπτη 14/12 ενόψει της Πανελλαδικής απεργίας, με συνέπεια τη μη δυνατότητα πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι του Τμήματος πρέπει να επικοινωνήσουν με την Προϊσταμένη της Γραμματείας, προκειμένου να τους υποδειχθεί ο χώρος στον οποίον θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος