ΝΕΦ 240 (Σ. Σταυρακοπούλου)


Στο πλαίσιο του πτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 240 (Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου), Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, ώρες 8.30-11 π.μ., αίθ. 112 ν.κ., θα διδάξει η Μαρία Αθανασοπούλου "Καβάφη".