ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ χειμερινού εξαμήνου 2017-18


 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτηση (9ο εξάμηνο και μεγαλυτέρων εξαμήνων) έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν  στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος (χειμερινού) εξαμήνου και σε τέσσερα (4) μαθήματα εαρινού εξαμήνου.

Ως εκ τούτου καλούνται να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα sis.auth.gr τα μαθήματα  από  5 Δεκεμβρίου και ώρα 00.01 π.μ. έως και τις 8 Δεκεμβρίου και ώρα 11.59 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ορισμένοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με την ρύθμιση αυτή του Τμήματος, όσον αφορά τη λήψη του πτυχίου τους κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση έως 15/12/2017 στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία θα εξεταστεί ευνοϊκά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Tα μαθήματα ειδίκευσης δεν είναι ενσωματωμένα στο σύστημα.