ΓΛΩ 344 (Σ. Τσοχατζίδης) - Αναπλήρωση


Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, εκτός του προγραμματισμένου μαθήματος στην αιθ. 101 νκ (16:00-18:30), θα γίνει εμβόλιμο μάθημα στην αίθ. 112 νκ (18:30-21:00), προς αναπλήρωση του μαθήματος της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017, που δεν θα πραγματοποιηθεί.