ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Πέτκου) - Μάθημα αναπλήρωσης


Θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης του μαθήματος ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Διδ. Ε. Πέτκου) τη Δευτέρα 4/12, αιθ. 108 νκ, ώρα 16.00-18.30.