Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπρόσωπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας