ΝΕΦ 204 (Μ. Ιατρού) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Τμήμα: Α-Κα, Διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 112 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη 16.00-18.30).