ΝΕΦ 600 - Προγραμματισμός μαθημάτων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦ 600

Όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα 208, τις ώρες 16.00-18.30. 

 

Ημερομηνία

Διδάσκων

Παρασκευή 3/11, 10/11, 24/11

 

Μ. Ιατρού

Πέμπτη 16/11, Παρασκευή 1/12, 8/12

Μ. Βασιλειάδη

 

Πέμπτη 14/12, 21/12, 11/1

Κ. Τικτοπούλου

 

Πέμπτη 18/1, 25/1, 1/2

Μιχ. Γ. Μπακογιάννης