ΓΣΓ 641 (Ι. Ναούμ)


ΓΣΓ 641: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η πρώτη εισαγωγική και οργανωτική συνάντηση του μαθήματος θα γίνει κατ' εξαίρεσιν την Τρίτη 24/ 10, ώρα 16.00 στην αιθ. 424 ν.κ. Φιλοσοφικής.

Η διδάσκουσα