ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για την εν λόγω κατηγορία εισαγομένων ΔΕΝ θα ακολουθηθεί η καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ http://register.auth.gr.

Επειδή η 26η Οκτωβρίου (καταληκτική ημερομηνία εγγραφών για την εν λόγω κατηγορία) συμπίπτει με τοπική αργία, αιτήσεις για εγγραφή θα γίνονται δεκτές μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (27η Οκτωβρίου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126Α), αρ. 11, παρ. γ, και αρ. 12